submit


Тоа така се случува, дека семејствата каде што брачните другари припаѓаат на различни националности и религии, во потрага на компромис или за други причини престане да се усогласат со националните традиции, во резултат на тоа, двајцата сопружници постепено заборавајте културните обреди и обичаи на нивните народи. Во многу случаи постои несогласување на верска основа, кои се однесуваат на различни прашања, од комуникацијата со роднини пред изборот на името на вашето неродено дете.

Главната цел на проектот: да се обединат Tatars во било кој дел на земјата, да создаде семејство Унија, со зачувување на националните традиции. Ние сакаме културни вредности, обичаи и културно наследство на Tatar луѓе и други народи, не е изгубена и не се заборавени, но се пренесува од генерација на генерација. Сè е во наши раце!

About