односот изгради, не е толку лесно како што изгледа

Покрај тоа, ќе добиете бесплатно пиво

Можете да се вратиш во секое време од овој Информатор.

Да продолжиме, треба да Колаче избор

Подолу, ќе добиете објаснување на различните опции и на нивното значење

About