submit


Не, во верзија на «Лајт» бројот на коресподенција не е ограничено. Не потенцијален клиент е изгубена со вас.

ОНЛАЈН-КОНСУЛТАНТ Е СЕКОГАШ СЛОБОДНА, или САМО во ТЕКОТ на ТЕСТИРАЊЕТО?

Бесплатна верзија «Лајт» бесплатно засекогаш. За време на тестот, ќе ги добиете сите функции на комерцијална верзија од онлајн консултант и потоа автоматски ќе започне да функционира «Лајт».

КОЛКУ ОПЕРАТОРИ СЕ ДОСТАПНИ ВО БЕСПЛАТНА ВЕРЗИЈА?

Онлајн-консултант «Лајт» можете да го користите еден оператор да комуницираат со посетителите, но и да додадете на системот за било кој број на оператори. Секој оператор ќе имаат своја сметка, но само еден од нив ќе бидат во можност да комуницираат со посетителите. Штом тој остава простор на комуникација — различен оператор, може да се пријавите за да примате повици од веб-сајтот посетители.

СЛОБОДЕН РАЗГОВОР МОЖЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ЗА ЕДЕН ВЕБ-САЈТ И ЗА ПОВЕЌЕ?

Да, се разбира! Бројот на поврзани сајтови не е ограничен. Разговор може да се користи за еден сајт и повеќе. Системот го зема предвид вкупната посетеност на сите страни, земајќи ги во предвид ограничувањата на посетеност.

ПОСТОИ ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ИСТОВРЕМЕНИ РАЗГОВОРИ?

Нема. Нема ограничувања на бројот на посетители кои ќе се спроведат на преписка во «Лајт» не постои.

МОЖАМ ДА ГО ПРОМЕНИТЕ ИЗГЛЕДОТ НА ПРОЗОРЕЦОТ ЗА РАЗГОВОР (WIDGET) НА ИНТЕРНЕТ КОНСУЛТАНТ?

Да, во бесплатни онлајн консултант во целост и без ограничувања да ги поддржува сите можности на системот.

About