Корисник регистрација на сајтот е бесплатна и на доброволна основа

По регистрација на корисникот се стекнува со право самостојно во лични некомерцијални цели, да го објави на веб-сајтот информации добиени преку веб-сајтот услуги.

Корисникот се согласува дека сајтот ќе имаат право да ги користат сите податоци, материјали (вклучувајќи и фото видео материјали), и информации испратени од страна на корисниците на сајтот, без понатамошно согласност на корисникот во било која количина и со какви било средства не се забранети со применливиот закон.

Регистрираниот корисник се обврзува дека нема да објавувате, додека нејзините информации за друго лице (фотографија, адреса, телефон, итн.).

Регистрираните корисници се одговорни за сопствените дејства во врска со креирање и пласирање на информациите на веб-сајтот, исто така, и во врска со ставањето на информации за лични страници на други корисници и во други делови од сајтот, во согласност со важечкото законодавство на руската Федерација

Прекршување на овие правила и важечкото законодавство на руската Федерација ќе доведе граѓански, административни и кривична одговорност.

Сајтот администрација има право да испрати регистрирани корисници информации за развој на сајтот и неговите услуги, како и да ги рекламира својата сопствена активност и услуги.

Администрацијата го задржува правото во секое време да го смените дизајнот на страницата, нејзината содржина, услуги, сајт правила во секое време со или без известување од него.

Сајтот администрацијата го задржува правото, во своето дискреционо, и по приемот на информациите од други корисници за корисникот прекршување на овие Правила, измени или избрише било објавено кориснички содржини што ги забраните утврдени со овие Правила (вклучувајќи и лични пораки), суспендира, ограничи или да го прекине пристапот до регистриран корисник за да сите или кои било делови или услуги на веб-сајт во секое време за било каква причина или без причина, со или без известување од него, не се одговорни за каква било штета што може да биде предизвикана од таква акција.

Сајтот администрацијата го задржува правото да ги избришете личните корисник регистрација и или да ги суспендира, ограничи или да го прекине на корисникот пристап до кои било услуги на сајтот

About